Ochrana osobních údajů

  • Domů
  • /
  • Ochrana osobních údajů
6 srp

Ochrana osobních údajů

V souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů vám poskytujeme tuto zásadu ochrany osobních údajů, kde vás informujeme o způsobu, jakým naše společnost shromažďuje, uchovává, používá a chrání vaše osobní údaje. Respektujeme vaše soukromí a bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Při procesu zpracování vašich údajů dodržujeme vysoké standardy ochrany a transparentnosti. Tento dokument vysvětluje principy a praktiky, které uplatňujeme k zajištění vaší bezpečnosti a informovanosti. Neprodáváme, nesdílíme ani jinak nepředáváme vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou situací vymezujících zákonnou povinnost. Pro jakékoli dotazy nebo žádosti související s ochranou vašich osobních údajů jsme vám k dispozici na e-mailové adrese [email protected].

Shromažďování a využití osobních údajů

K zajištění optimálních služeb a k vaší plné spokojenosti shromažďujeme údaje, které jsou nezbytné pro fungování a zlepšení našich služeb. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní informace jako je e-mailová adresa či telefonní číslo, a další relevantní informace. Jakékoliv shromažďování údajů se řídí aktuálními zákony a nařízeními. Údaje shromažďujeme pouze pro konkrétní a legitimní účely a nezpracováváme je způsobem, který je neslučitelný s těmito účely. Zavazujeme se, že data budeme používat pouze způsobem, který odpovídá informacím poskytnutým v této politice ochrany osobních údajů. S vaším souhlasem mohou být údaje použity i pro marketingové a reklamní účely, avšak vždy máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Napsat komentář
Prosím zkontrolujte svůj e-mail
Zkontrolujte prosím svou zprávu
Děkuji. Vaše zpráva byla odeslána.
Chyba, e-mail nebyl odeslán