Obchodní podmínky

  • Domů
  • /
  • Obchodní podmínky
6 srp

Úvod

Kineziologie a Masáže Praha (dále jen 'prováděcí strana') zveřejňuje tyto obchodní podmínky (dále jen 'podmínky'), které definují vzájemná práva a povinnosti mezi prováděcí stranou a klienty (dále jen 'uživatelé') při využívání služeb a informací poskytovaných na internetové stránce kineziologiepraha.cz. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny uživatele, kteří vstupují na webové stránky, využívají obsah nebo služby zde prezentované. Informace uváděné na webu mají pouze informativní charakter a v žádném případě nenahrádají profesionální lékařské rady či léčbu. Rozsáhlá paleta masáží a terapeutických postupů je určena pro osobní rozvoj a podporu zdraví.

Použití Obsahu a Autorská Práva

Veškerý obsah, včetně textů, grafiky, log, fotografií či jiných materiálů na těchto webových stránkách, je chráněný autorským právem a je výlučným vlastnictvím prováděcí strany nebo je užíván na základě oprávnění. Uživatelé mohou obsah stránek používat výhradně pro osobní potřebu a nesmí jej žádným způsobem kopírovat, distribuovat, vysílat, zobrazovat, provádět, množit, licencovat, nebo vytvářet odvozená díla bez předchozího písemného souhlasu prováděcí strany. Uživatele se zavazují chránit autorská práva prováděcí strany a nehodlají žádným způsobem ohrožovat vlastnická práva nebo práva třetích stran.

Ochrana Osobních Údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás nanejvýš důležitá. Prováděcí strana se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie. Veškeré informace získané od uživatelů během využívání webových stránek nebo při komunikaci jsou považovány za důvěrné a jsou používány výhradně pro interní potřeby prováděcí strany a nejsou poskytovány třetím stranám bez explicitního souhlasu uživatelů.

Rezervační Systém a Storno Podmínky

Rezervace služeb prováděné prostřednictvím online rezervačního systému na kineziologiepraha.cz podléhají těmto podmínkám. Uživatelé jsou povinni dodržet pravidla a časy rezervace a v případě potřeby provést storno rezervace včas, aby se předešlo poplatkům za nevyužitou službu. Prováděcí strana si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nebude dodržena rezervační etiketa nebo v případě nečekaných okolností, které znemožní poskytnutí služby.

Kontaktní informace majitele:

  • Provozovatel: Tereza Novačková
  • Adresa: Lidická 50, 779 00 Olomouc, Česká republika
  • Email: [email protected]
Napsat komentář
Prosím zkontrolujte svůj e-mail
Zkontrolujte prosím svou zprávu
Děkuji. Vaše zpráva byla odeslána.
Chyba, e-mail nebyl odeslán